Om

Bilden
leker och läker

Konstnär

Scenograf

Bildterapeut

När Lotta var 8 år träffade hon änglarna första gången. Det var i Duomi di Milan katedralen i Italien.

-Jag minns fortfarande hur fantastiskt vacker den kyrkan var; mosaiken och kupolerna fyllda med ljus.

Och hur berörd jag var av att känna att änglarna finns bland oss.


© Lotta Melanton 2019